OPA333AMDBVREP

库存:
0(总库存量:0
最小起订:
0
增量:
0
最大购买量:
0
总价: 0 (含13%增值税)
此处为预估总价,最优折扣以结算页面为准
领取采购ADI赢抽奖 更多优惠券
加入购物车成功
产品类别
运算放大器
简介说明
Op Amp Single Zero Drift Amplifier R-R I/O 5.5V 5-Pin SOT-23 T/R
查看所有
运算放大器
Texas Instruments
EU RoHS COMPL
Pin Count: 5