NCP300LSN20T3G

制造商:
onsemi
库存:
0(总库存量:0
最小起订:
0
增量:
0
最大购买量:
0
总价: 0 (含13%增值税)
此处为预估总价,最优折扣以结算页面为准
领取采购ADI赢抽奖 更多优惠券
加入购物车成功
产品类别
监控电路
简介说明
Voltage Detector 5-Pin TSOP T/R
查看所有
监控电路
onsemi
EU RoHS COMPL
Pin Count: 5