MC74VHC1G08DTT1G

制造商:
onsemi
库存:
0(总库存量:0
最小起订:
0
增量:
0
最大购买量:
0
总价: 0 (含13%增值税)
此为预估价格,以结算页面为准
领取热门品牌92折 更多优惠券
加入购物车成功
产品类别
其他
简介说明
AND Gate 1-Element 2-IN CMOS 5-Pin TSOP T/R
查看所有
其他
onsemi
EU RoHS COMPL