MAL214699805E3

制造商:
Vishay
库存:
0(总库存量:0
最小起订:
0
增量:
0
总价: 0 (含13%增值税)
此为预估价格,以结算页面为准
领取热销品牌92折 更多优惠券
加入购物车成功
产品类别
其他
简介说明
Cap Aluminum Lytic 100uF 63V 20% (10 X 12mm) SMD 550mA 2000h 125°C Automotive T/R
查看所有
其他
Vishay
EU RoHS COMPL