JANTX1N5553

库存:
0(总库存量:0
最小起订:
0
增量:
0
最大购买量:
0
总价: 0 (含13%增值税)
领取热门现货及ADI满2千享92折 更多优惠券
加入购物车成功
产品类别
整流器
简介说明
Rectifier Diode Switching 800V 5A 2000ns 2-Pin Case E Bag
查看所有
整流器
Microchip Technology
EU RoHS NOTCOMPL